عکس نوشته شعر عاشقانه از مولانا برای پروفایل

تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را
تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را

تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را

10+