عکس نوشته آهنگ روز سرد از شادمهر عقیلی برای پروفایل

اون روزو میبینم بگردی دنبالم
بپرسی از همه هنوز دوسِت دارم؟

اون روزو میبینم بگردی دنبالم

اون روز و میبینم بگردی دنبالم بپرسی از همه هنوز دوست دارم
به این فکر کنم چی موند ازت برام به این فکر کنی بدونِ تو کجام
نگاه کنی برات چی مونده از شکست پلایی که یه شب پشته سرت شکست
ندونی از خودت کجا فرار کنی ندونی با دلت باید چیکار کنی
به این فک کنی چجوری برگردی بپرسی از خودت کجا گمم کردی
شاید یه روز سرد شاید یه نیمه شب دلت بخواد بشه برگردی به عقب

(ترانه: آرش مهرابی)

5+