عکس نوشته غمگین شعر در هوای ابری آبان دلم گرفت از مجید ترکابادی برای پروفایل

هم در هوای ابری آبان دلم گرفت
هم در سکوت سرد زمستان دلم گرفت

در هوای ابری آبان دلم گرفت

هم در هوای ابری آبان دلم گرفت
هم در سکوت سرد زمستان دلم گرفت
هرجا که عاشقی به مراد دلش رسید
هرجا گرفت نم نم باران دلم گرفت
با خنده گفتمش: به سلامت… سفر بخیر…
وقتی که رفت، از تو چه پنهان… دلم گرفت
بیرون زدم ز خانه که حالم عوض شود
از بس شلوغ بود خیابان دلم گرفت
امروز جمعه نیست، ولی با نبودنت
مانند عصر جمعه ی تهران دلم گرفت

(شعر: مجید ترکابادی)

10+