عکس نوشته غمگین آسمون تو هم یکم به من بارون بده از مسیح و آرش برای پروفایل

آروم به گل چه آسون نشست دلم ببین
آروم دل دیگه بی تو من لبم به کی خانوم بگه
آسمون توهم یکم به من بارون بده

(عکس نوشته های آهنگ آروم دل از مسیح و آرش)

عکس آسمون تو هم یکم به من بارون بده

35+