عکس نوشته غمگین بغضای پنهونم چشمای گریونم

عکس نوشته آهنگ فندک تب دار از محسن چاوشی برای پروفایل

بغضای پنهونم چشمای گریونم
حال خوب و بدم و به چشات مدیونم

بغضای پنهونم چشمای گریونم

خط رو پیشونیم چشمای بارونیم
دستای لرزونم پاهای بی جونم
روح سرگردونم گلای ایوونم
حتی چوب سیگارم فندک تب دارم
دوست دارن برگردی
خنده ی غمگینم پلاکای سنگینم
الکل توو خونم خونه ی زندونم
خونه ی متروکم گلای گلدونم
بار روی دوشم شونه ی داغونم
دوس دارن برگردی
دوست دارن برگردی
تو آن عهدی که با من بسته بودی
مگر بهر شکستن بسته بودی
تو سنگین دل چرا از روز اول نگفتی دل به رفتن بسته بودی
بغضای پنهونم چشمای گریونم
حال خوب و بدم و به چشات مدیونم
خیلی دلتنگ توام، نمیخوای برگردی

3+