عکس نوشته غمگین سر اگر عاشق شود… از آهنگ بغض گروه ایهام برای پروفایل

سر اگر عاشق شود دیوار می‌خواهد فقط

سر اگر عاشق شود

بی تو جای خالی‌ات انکار می‌خواهد فقط
زندگی لبخند معنادار می‌خواهد فقط
چشم‌ها به اتفاق تازه عادت می‌کنند
سر اگر عاشق شود دیوار می‌خواهد فقط

7+