عکس نوشته غمگین کسی که تو را دیده باشد پاییز های سختی خواهد داشت!

عکس نوشته شعر پاییزی از لیلا کردبچه برای پروفایل

و کسی که تو را
دیده باشد
پاییز های سختی خواهد داشت !

عکس پاییز های سختی خواهد داشت

اینجا هنوز کسی ست
که به اندازهء هزاران نفر نیست
و جایش روی تمام صندلی ها خالی ست
کسی که هر پاییز
پای تمام درختان شهر
شدخزانِ تازه ای خواهد کاشت

و کسی که تورا دیده باشد
پاییزهای سختی خواهد داشت .

4+