عکس نوشته غمگین کوه ها از احمد شاملو برای پروفایل

کوه‌ها با هم‌اند و تنهایند
همچو ما، باهمانِ تنهایان.

کوه ها با همند و تنهایند

1+