عکس نوشته غمگین حقا که غمت از تو وفادارتر است برای پروفایل

هر روز دلم در غم تو زارتر است
وز من دل بیرحم تو بی‌زارتر است
بگذاشتیم غم تو نگذاشت مرا
حقا که غمت از تو وفادارتر است

(شعر: مولانا)

حقا که غمت از تو وفادارتر است

4+