عکس نوشته عاشقانه آهنگ عادت از شادمهر عقیلی برای پروفایل

منو تو آغوشت بگیر آغوش تو مقدسه
بوسیدنت برای من تولد یک نفسه

منو تو آغوشت بگیر آغوش تو مقدسه

6+