عکس نوشته غمگین دخترونه چه فایده زنی باشی با موهای بلند برای پروفایل

چه فایده ، زنی باشی با موهای بلند ؟
وقتی آن دستی که باید به موهایت برسد همیشه “کوتاه” است

(هستی دارایی)

7+