عکس نوشته غمگین چجوری آرومش کنم دلی رو که اینجور گرفتار توئه برای پروفایل

عکس نوشته آهنگ ماه دلم از هوروش بند برای پروفایل

درمون دلم دیدار توئه چجوری آرومش کنم دلی رو که اینجور گرفتار توئه

چجوری آرومش کنم

5+