عکس نوشته بهار را در چشمان تو باید دید همچون باران برای پروفایل

بهار را
در چشمان “تو” باید دید
همچون باران مهربان…
همون چشمه زلال
همچون بهار سبز…

(علی کرمانی)

بهار را در چشمان تو باید دید

3+