عکس نوشته غمگین آخه چرا احساس منو تو به بازی گرفتی

عکس نوشته آهنگ این قرارمون نبود از هوروش بند برای پروفایل

آخه چرا احساس منو تو به بازی گرفتی ندیدی که من عاشقمو
هر چی بود بینمون نابود شد این دلم واست آسون مرد

احساس منو تو به بازی گرفتی

12+