عکس نوشته غمگین آهنگ به خاطر من از یاس برای پروفایل

وقتی دنیا اینو میخواد
که مخصوصا بسوزم؛
چیکار کنم؟دلمو با نخ سوزن بدوزم؟!

وقتی دنیا اینو میخواد - یاس

وقتی دنیا اینو میخواد که مخصوصا بسوزم
چیکار کنم؟دلمو با نخ سوزن بدوزم؟
این دفعه منم که دارم شما رو نصیحت میکنم
من یه مردم که دارم دائما وصیت میکنم
یه بارم دنیا رو از نگاه من ببینین
یه بارم شده پای صدای من بشینین
بیاین به خاطر من یه راه حل بچینیم
بیاین دستامونو در کنار هم بگیریم

6+