عکس نوشته غمگین کاشکی همه اتفاقای دنیا همه باب دل آدم بود

عکس نوشته آهنگ میشی فداش از محسن ابراهیم زاده برای پروفایل

کاشکی همه اتفاقای دنیا همه باب دل آدم بود
کاشکی حداقل خدا بخواد اونکه رفته برگرده زود

کاشکی همه اتفاقای دنیا همه باب دل آدم بود

9+