عکس نوشته غمگین من هنوز حالم بده یه درد عمیق به قلبم زده برای پروفایل

من هنوز حالم بده، یه درد عمیق به قلبم زده
منو به دوریت عادت نده، که این دل هنوز وابستته

من هنوز حالم بده

3+