عکس نوشته عاشقانه عجب حال خوشی دارم با تو

عکس نوشته آهنگ مدیونم به تو از مهدی جهانی برای پروفایل

زیر بارون خیس میشم با تو عجب حال خوشی دارم با تو
منم دیوونه ی آرامشت به من میگی تو آروم حرفاتو

عجب حال خوشی دارم

6+