عکس نوشته عاشقانه بذار بفهمن با منی دیوونگی هات پس کجاست

عکس نوشته آهنگ صدام بزن از شادمهر عقیلی برای پروفایل

بذار بفهمن با منی
دیوونگی هات، پس کجاست ؟
این عشق، فقط مال تو نیست
این عشق، مالِ ما دو تاست

بذار بفهمن با منی

9+