عکس نوشته غمگین سایه ی شب های دلتنگی برای پروفایل

سایه ی شب های دلتنگی
افتاده است روی قلبم
دست وردار نیست
میخواهد هرطور شده تورا ببیند
میگوید طلبکار است
فکر کنم تو
یک “دوستت دارم” به او بدهکاری…!

(محسن دعاوى)

سایه ی شب های دلتنگی

2+