عکس نوشته غمگین وعده های رو هوا وعده های رو هوس

عکس نوشته آهنگ عبور از محسن یگانه برای پروفایل

وعده های رو هوا وعده های رو هوس
از یه جا به بعد دل و باورای من شکست

وعده های رو هوا

1+