عکس نوشته دلتنگی از روزبه معین برای پروفایل

حس کردم که چقدر دلم واسه خودم تنگ شده…
تلخ ترین حس دلتنگی،دلتنگی واسه خودته،واسه کسی که بودی!

حس کردم که چقدر دلم واسه خودم تنگ شده

2+