عکس نوشته غمگین من لبه ی پرتگاهمو غربت یه بی راهمو تو حواست نیست

عکس نوشته آهنگ حواست نیست از بابک جهانبخش برای پروفایل

من لبه ی پرتگاهمو غربت یه بی راهمو تو حواست نیست
غم دائما” دنبالمو حرف یه شهر ِ عالمو تو حواست نیست
تو حواست نیست…

عکس پروفایل تو حواست نیست

2+