عکس نوشته از مهسا سجاد برای پروفایل

امروز لا به لای افکار مغشوش و بهم ریخته ام به نتیجه ای واقع بینانه تر از همیشه رسیدم
چقدر به آرامش آدم هایی که به تو احساس ندارند حسادت میکنم

عکس نوشته از مهسا سجاد

6+