عکس نوشته عاشقانه بنشین لحظه ای رو در روی من

عکس نوشته آهنگ طعم شیرین خیال از گروه دال برای پروفایل

بنشین لحظه ای رو در روی من
چایم را با عطرت هم بزن

بنشین لحظه ای رو در روی من

متن ترانه آهنگ طعم شیرین خیال از گروه دال

میخندی تا دنیا رنگی تازه شود با لبخندت شادی بی‌ اندازه شود
میخندی تا خوش بنشینی در باور من میخندد همراه تو اشک آخر من
بنشین لحظه‌ ای رو در روی من چایم را با عطرت هم‌ بزن
بنشین تا شود نقش فال ما نقش هم‌ فردا شدن
میخوابم تا رویای لبخند تو را رویای شیرین چای و قند تو را
میخوابم تو مثل هر شب در خواب منی میخوابانم این چشمان پابند تو را
بنشین لحظه‌ ای رو در روی من چایم را با عطرت هم‌ بزن
بنشین تا شود نقش فال ما نقش هم‌ فردا شدن

1+