عکس نوشته عاشقانه از زینب هاشم زاده برای پروفایل

دوست داشتنت تمام نمی شود
با هر نفس درون من متولد می شوی

(زینب هاشم زاده)

عکس نوشته دوست داشتنت تمام نمی شود

3+