عکس نوشته  غمگین آهنگ چه قشنگ از مسیج و آرش ap

عکس نوشته آهنگ ببین چه قشنگ کنار هم چیدم خاطره هامونو…  برای عکس پروفایل

عکس نوشته آهنگ چه قشنگ از مسیج و آرش ap

ببین چه قشنگ کنار هم چیدم همه خاطره هامون
کوچکترین چیزم ننداختم از قلم حتی همون نم نم بارون

ببین چه قشنگ دارم آتیش میگیرم زیر گریه من برات با جون و دل
ببین چه قشنگ داره جون میره واست چقد خواستم نری با خون و دل

6+