عکس نوشته غمگین قصه ی روز و شب من سخنی مختصر است

عکس نوشته شعر از مهدی اخوان ثالث برای پروفایل

قصه ی روز و شب من سخنی مختصر است
روز در خواب و خیالاتم و شب بیدارم

قصه ی روز و شب من سخنی مختصر است

امشب اندوه تو بیش از همه شب شد یارم
وای از این حال پریشان که من امشب دارم
کاش یکباره زنم خیمه به صحرای عدم
دیگر ای زندگی از روی تو هم بیزارم
قصه ی روز و شب من سخنی مختصر است
روز در خواب خیالاتم و شب بیدارم
وه که من دیگر از این عمر به تنگ آمده ام
کیست کز لطف گشاید گرهی از کارم
من دگر درس ترا از برم ای کهنه دبیر
تیره شد طالع رخشنده ز بس تکرارم

(شعر: مهدی اخوان ثالث)

2+