عکس نوشته غمگین شعر از نفیسه سادات موسوی برای پروفایل

من که بیچاره شدم کاش ولی هیچ دلی
گیر لحن بمِ مردانه ی محکم نشود

عکس نوشته من که بیچاره شدم کاش ولی

گریه هم بر غم این فاصله مرهم نشود
مثل یک قهوه که از تلخی آن کم نشود
روز و شب پیش همه روی لبم لبخند است
تا حواس احدی جمع به بغضم نشود
آرزو میکنم ای کاش دلش چون مویش
پیش چشم کسی آشفته و درهم نشود
من که بیچاره شدم کاش ولی هیچ دلی
گیر لحن بم مردانه ی محکم نشود
شده حتی به دعا دست برآرم که :”خدا!
برود مشهد و برگردد و آدم نشود”
خون دل خوردم و حرفی نزدم تا شاید
مهربان تر بشود ، تازه اگر هم نشود-
با من ساده همین بس که مدارا بکند
عاشقم هم که نشد، خب به جهنم نشود…

(شعر: نفیسه سادات موسوی)

2+