عکس نوشته شعر از علیرضا آذر برای پروفایل

قول دادم که در اندیشه‌ی خود حبس شوم
دل به بالا و بلندای خیالی ندهم
دوست دارم که خودم پشت خودم باشم و بس
به تنِ هیچ عقابی پَر و بالی ندهم

دوست دارم که خودم پشت خودم باشم و بس

9+