عکس نوشته احساست را هیچ وقت برای هیچ کس رو مکن از امیر وجوذ برای پروفایل

احساست را هیچ وقت
برای هیچ کس رو مکن
آن را جمع کن بگذار در چمدانت
اینجا زمین سنگیست…
و هوای رابطه‌ها زیر صفر!

احساست را هیچ وقت

9+