عکس نوشته غمگین به قصد پرواز تجربه کردم سقوط را… برای پروفایل

به قصد پرواز …
تجربه کردم سقوط را …
هر کسی جای من بود می برید…! اما من هنوز می دوزم…. تو را به خودم ” خودم را به امید …!

(عباس کیارستمی)

عکس پروفایل به قصد پرواز تجربه کردم سقوط را

6+