عکس پروفایل عاشقانه آهنگ نیمه ی جانم از حمید هیراد

آخه عاشق شده این دل پریشون شده این دل
آخه عاشق شده این دل مست و مجنون شده این دل

عکس پروفایل عاشق شده این دل پریشون شده این دل

10+