عکس نوشته از مریم قهرمانلو برای پروفایل

کاش .. یکی باشد
مسلط به دوست داشتن، با پیش فرضِ ماندن
آنقدر که اضافه اش از آغوش‌ات بزند بیرون !
و بداند زندگی بی دلبری های مکرر
نه آبی گرم می‌کند، نه دل …

عکس نوشته کاش یکی باشد مسلط به دوست داشتن

4+