عکس نوشته غمگین چند ساله درگیر زمستونم

عکس نوشته آهنگ رمستون از مهدی یراحی برای پروفایل

حال عجیبی دارم این روزا، ابری شدم نزدیک بارونم
چند تا بهارو بر نمیگردی، چند ساله درگیر زمستونم

چند ساله درگیر زمستونم

3+