عکس نوشته شعر از محمد شیخی – عکس پروفایل غمگین 

در دلم این روزها چیزی بجز آشوب نیست…

در دلم این روزها چیزی به جز آشوب نیست

در دلم این روزها چیزی بجز آشوب نیست
اهل قاجاری و در فکرت بجز سرکوب نیست
قلب من همچون درختی شد ولی این را بدان
اینکه رویش یادگاری می نویسی چوب نیست
طعنه های اهل کنعان سخت تر از مردن است
دوری یوسف دلیل گریه ی یعقوب نیست
زخم من با زخم های تازه بهتر می شود
خاطراتت را بیاور حالم اصلا” خوب نیست
هی نگو پای تمام غصه هایت صبر کن
غصه های من شبیه قصه ی ایوب نیست.
محمد شیخی

4+