عکس نوشته شعر از سامان رضایی برای پروفایل

یک عمر هوای دل خود داشتم اما … یک لحظه نگاه تو به هم ریخت دلم را

یک عمر هوای دل خود داشتم اما

5+