عکس نوشته غمگین صدای بارون من سرگردون دارم میمیرم ولی آروم آروم

عکس نوشته آهنگ صدای بارون از امیرعباس گلاب برای پروفایل

صدای بارون من سرگردون دارم میمیرم ولی آروم آروم…

صدای بارون من سرگردون

متن ترانه آهنگ صدای بارون از امیرعباس گلاب

صدای بارون من سرگردون هنوز تو فکرم تو فکرت خانوم
صدای بارون من سرگردون دارم میمیرم ولی آروم آروم
دل به دریا زده ای پهنه سراب است نرو برف و کولاک زده راه خراب است نرو
این جماعت همه گرگند مبادا که تورا پی یک شام بزرگند مبادا که تورا
دانه و دام زیاد است مبادا که تورا خشم و اوهام زیاد است مبادا که تورا
تا مبادا که تورا باز مبادا که تورا باز مبادا که تورا …
هوا سرده جلوم سرابه نرو تنها نرو نفس بی تو برام عذابه نرو تنها نرو خانوم
در این دنیا تک و تنها تک و تنها شدم گیاهی در دل صحرا دل صحرا شدم من
چو مجنونی که از مردم گریزد شتابان در پی لیلا شدم من

(ترانه: رحیم معینی کرمانشاهی، علیرضا آذر، امیر عباس گلاب)

3+