عکس نوشته غمگین شعر شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید از مولانا برای پروفایل

شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید
شب را چه گنه حدیث ما بود دراز

شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید

من بودم و دوش آن بت بنده نواز
از من همه لابه بود و از وی همه ناز
شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید
شب را چه گنه حدیث ما بود دراز

(مولانا)

2+