عکس نوشته غمگین پاییزی برای پروفایل

عکس نوشته شعر بعد من تنها نخواهی ماند.. از سجاد سامانی

بعد من تنها نخواهی ماند، اما بعد تو
بر من تنها نمی‌دانی چه‌ها خواهد گذشت …

بعد من تنها نخواهی ماند

آه اگر دوران شیرین وفا خواهد گذشت
روزهای هم‌نشینی‌های ما خواهد گذشت
بعد من تنها نخواهی ماند، اما بعد تو
بر من تنها نمی‌دانی چه‌ها خواهد گذشت …
عاشقان تازه‌ات اهل کدام آبادی‌اند؟
عطر گیسوی تو اینبار از کجا خواهد گذشت؟
تاب دورافتادنم از تاب گیسوی تو نیست
کی دل آشفته از موی رها خواهد گذشت؟
ای دعای عاشقان پشت و پناهت! بازگرد
بی تو کار دوستداران از دعا خواهد گذشت

(شاعر: سجاد سامانی)

2+