عکس نوشته خنده دار شکست عشقی برای پروفایل

هوا یه جوری عالیه که آدم میتونه چهل تا شکست عشقی
رو یکجا بخوره و چهل تا دیگه ام سفارش بده

عکس نوشته خنده دار شکست عشقی برای پروفایل

7+