×
۵ آذر, ۱۳۹۷
مدیر سایت بله در مطلب درج شد.
محمد آرین این شعر متعلق به سهراب سپهری نیست

بالا