×
۱۰ فروردین, ۱۳۹۸
مدیر سایت با این اسم پخش شده. ولی ظاهرا از محمد جواد صفری هست!
شمیم شوخی میکنی؟؟ شاملو؟؟ اصلا سبک نوشتاری این رو نگا کن!!!
۳ دی, ۱۳۹۷
۲۴ آبان, ۱۳۹۷
۱۷ آبان, ۱۳۹۷
۲۵ شهریور, ۱۳۹۷

بالا