×
۱۲ شهریور, ۱۳۹۷
مدیر سایت همون پرده درسته، اون هم برنا هست شعر از جای معتبری گرفته شده و احتمال اشتباه بودنش خیلی کمه
محمد تو مثه برده خانه دست هست فقط
محمد برنا درسته عزیز دلم برا رو از.کجا آوردی؟ کتاب منجنیق حسین صفا رو بخون اهنگ محسن چاوشی رو گوش کن همه غلط میگن شما درست؟

بالا