×
۳۱ شهریور, ۱۳۹۷
۲۲ مرداد, ۱۳۹۷
۱۸ مرداد, ۱۳۹۷
۳۱ خرداد, ۱۳۹۷
زینب لطفا فقط همین جمله "خدا که میتونست چرا گذاشت بره" که چرا گذاشت بره درشت تر نوشته شود. ممنون.

بالا