عکس نوشته غمگین برگای زرد منو یاد تو میندازن چه زود رسید پاییز بازم

عکس نوشته آهنگ خاطرات تو سیروان خسروی برای پروفایل

برگای زرد منو یاد تو میندازن
چه زود رسید پاییز بازم
اما اینبار تو مال من نیستی..

برگای زرد منو یاد تو میندازن

2+