عکس نوشته عاشقانه تو که میخندی قلبم آروم میگیره

عکس نوشته از آهنگ کار دادی دستم پازل بند برای پروفایل

تو که میخندی قلبم آروم میگیره
ناراحت میشی بارون میگیره

تو که میخندی قلبم آروم میگیره

عشقت افتاده به قلبم وای از دلم بستم دل به دلی که برده دلم
تو که میخندی قلبم آروم میگیره ناراحت میشم بارون میگیره
دنیام آرومه وقتی آرومی همه عشق و آرزومی
دارم مست تو میشم چشمات آسمونه آخه دست خودت نیست تو چشمات مهربونه
کار دادی دستم یار دیوونه دلم تا آخرش با تو میمونه
ببین عشقت به قلب من داره حس جنون میده
تو هستی که بهم دنیا قشنگیشو نشون میده
تو که میخندی قلبم آروم میگیره ناراحت میشم بارون میگیره

10+