عکس نوشته عاشقانه شعر بمان که عشق… از جویا معروفی برای پروفایل

بمان که عشق به حالِ من و تو غبطه خورَد
بمان که یار تواَم، عشق کن که یارِ منی

بمان که عشق به حال من و تو غبطه خورد

خوشا به بختِ بلندم که در کنارِ منی
تو هم قرارِ منی هم تو بیقرارِ منی…
گذشت فصلِ زمستان، گذشت سردی و سوز
بیا ورق بزن این فصل را، بهارِ منی
به روزهای جدایی دو حالت است فقط
در انتظارِ تواَم یا در انتظارِ منی
“خوش است خلوت اگر یار یارِ من باشد”
خوش است چون که شب و روز در کنارِ منی
بمان که عشق به حالِ من و تو غبطه خورَد
بمان که یار تواَم، عشق کن که یارِ منی
بمان که مثلِ غزل های عاشقانه­ی من
پر از لطافتِ محضی و گوشوارِ منی
من “ابتهاج”­ترین شاعرِ زمانِ تواَم
تو عاشقانه­ترین شعرِ روزگارِ منی

(شاعر: جویا معروفی)

3+