عکس نوشته غمگین تصمیمم اینه تنهایی آرومم

عکس نوشته آهنگ من آدم رویای تو نیستم از اشوان برای پروفایل

آره تصمیمم اینه ، تنهایی آرومم
اشکاتو از صورتت ، پاک بکن خانمم
اینجا تهِ خطه ، دستامو ول کن برو
دیگه نمیخوام تو رو

تصمیمم اینه تنهایی آرومم

2+