عکس نوشته عشق بی رحم ترین حس خوب دنیاست برای پروفایل

عکس نوشته آهنگ اگه میموندی از زانیار خسروی برای پروفایل

دیگه این فصل آخره قصه ی عاشقانه ی ما دوتاست
آره عشق، بی رحم ترین حس خوب دنیاست

عشق بی رحم ترین حس خوب دنیاست

3+